Ericsson LG IPECS EMG 80

Display: List / Grid
Show:
Sort By:
eMG80N-IPCRT
Bản quyền ghi âm cho trung kế dùng cho tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG80N-IPCRS
Phần mền ghi âm cài đặt trên máy chủ server dùng cho tổng đà.....
Please Call
eMG80N-IPCRC
Bản quyền ghi âm cho một máy nhánh dùng cho tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG80N-ATDH
phần mến giám sát máy nhánh dùng cho khách sạn của tồ.....
Please Call
eMG80N-ATD
Phần mến giám sát máy nhánh dùng cho văn phòng của tồng đ&.....
Please Call
eMG-80N-VMMLV
Bản quyền mở rộng bộ nhớ voice mail 15 giờ cho card VVMU .....
Please Call
eMG-80N-VMCLV
Bản quyền mở rộng 01 kênh voice mail trên card VVMU của tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG-80N-VMCL
Bản quyền mở rộng 01 kênh voice mail trên khung chính tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG-80N-MEX
Bản quyền máy nhánh cài trên mỗi máy di động .....
Please Call
Display: List / Grid

Panel Tool

Reset