Hipath 3750

Display: List / Grid
Show:
Sort By:
Khung mở rộng tổng đài HiPath 3750
Khung mở rộng tổng đài HiPath 3750 với 13 khe trống (HiPath 3750 Expansion Box L30251-U600-G8.....
Please Call
Tổng đài HiPath 3750 V6.0
Khung chính tổng đài Siemens HiPath 3750 Version 6.0 (Siemens HiPath 3750 V4.0 L30252-.....
Please Call
Tổng đài HiPath 3750 V4.0
Khung chính tổng đài Siemens HiPath 3750 Version 4.0 (Siemens HiPath 3750 V4.0 L30252-.....
Please Call
Siemens S30810-Q2942-X HXGM3
Cung cấp kết nối đầu cuối IP hoặc kết nối mạng với HP CS khác - Connection of a local LANs t.....
Please Call
Siemens S30810-Q2940-X HXGM2
The HXGM2- module board S30810- Q2940- X is the voice-  / data- module- board for HiPath 3000 a.....
Please Call
Siemens S30810-Q2936-X CBCPR V6.0
Card điều khiển CPU cho tổng đài  HiPath 3750 và HiPath 3700 Version 6.0 .....
Please Call
Siemens S30810-Q2936-X CBCPR
Card điều khiển CPU cho tổng đài  HiPath 3750 .....
Please Call
Siemens S30122-Q7380-X100 IVML8
Card Voice mail cho tổng đài HiPath 3750 Tự động đổ lời chào  8 kênh truy.....
Please Call
Siemens S30810-Q2929-X200 SLA8N
Card mở rộng 8 máy nhánh analog cho HiPath 3750 .....
Please Call
Display: List / Grid

Panel Tool

Reset