Hipath 3800

Display: List / Grid
Show:
Sort By:
LUNA2 Powered Unit PSU Power Supply S30122-K7686-M1
HiPath 3800 Powered Unit Manufacturer Part Number: S30122-K7686-M1, L30251-U600-A85 LUNA2 (Line .....
Please Call
Tổng đài Siemens Hipath 3800 V9
Khung chính tổng đài Siemens HiPath 3800 Version 9.0. - 9 khe cắm mở rộng. Tíc.....
Please Call
Tổng đài Siemens Hipath 3800 V8
Khung chính tổng đài Siemens HiPath 3800 Version 8.0. - 9 khe cắm mở rộng. Tíc.....
Please Call
Siemens S30810-Q2225-X200 SLMAE
Analog subscriber module 24 ab SLMAE200 S30810-Q2225-X200 HiPath 3800 with CLIP L30251-U600-A600 Ca.....
Please Call
Siemens S30810-Q2225-X100 SLMAE8
SLMAE8 Analog subscriber module L30251-U600-A599 S30810-Q2225 Card 8 máy nhánh analog.....
Please Call
Siemens S30810-Q2193-X300 SLCN
Card mở rộng 16 máy nhánh không dây dùng cho Hipath 3800 & OSBi.....
Please Call
Siemens S30810-Q2191-C100 SLMAC8
Card mở rộng 8 máy nhánh Analog dùng cho tổng đài Hipath 3800 .....
Please Call
Siemens S30122-Q7688-X100 IVMN8
Card Voice Mail dùng cho tổng đài HiPath 3800 8 kênh, 100h, 500 mailboxes .....
Please Call
CBSAP Control board with V6 LICENSES for HiPath 3800
CBSAP Control board with V6 LICENSES for HiPath 3800 S30810- Q2314-X-10  - 28 x H3000 V6 B- Ch.....
Please Call
Display: List / Grid

Panel Tool

Reset