LG

Display: List / Grid
Show:
Sort By:
LIP-8024E
Điện thoại iphone 24 phím nhớ, màn hình 4 dòng, hiển thị số, hỗ trợ POE .....
Please Call
LDP-7024D
Bàn lập trình cho tổng đài IPECS-MG(24 phím gán) .....
Please Call
IP8820E
Điện thoại iphone có màn hình hiện thị 3 dòng,có lỗ gắn tai nghe,.....
Please Call
IP8815E
Điện thoại iphone có màn hình hiện thị 5 dòng, có 8 phím n.....
Please Call
LIP-8002E
Điện thoại iphone tính năng đơn giản, có 2 phím nhớ, hỗ trợ POE .....
Please Call
LIP-8002AE
Điện thoại iphone tính năng đơn giản, có 2 phím nhớ, adapter, không hỗ tr.....
Please Call
LDP-7248DSS
Bàn giám sát DSS cho tổng đài 48 phím dùng tổng đài.....
Please Call
LDP-7048DSS
Bàn giám sát DSS cho tổng đài 48 phím gán IPESC MG, eMG-80.....
Please Call
LIP-8008E
Điện thoại iphone 8 phím nhớ, hỗ trợ POE, hiển thị số .....
Please Call
Display: List / Grid

Panel Tool

Reset