LG

Display: List / Grid
Show:
Sort By:
eMG-80N-VMCLV
Bản quyền mở rộng 01 kênh voice mail trên card VVMU của tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG-80N-VMCL
Bản quyền mở rộng 01 kênh voice mail trên khung chính tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG-80N-MEX
Bản quyền máy nhánh cài trên mỗi máy di động .....
Please Call
eMG-80N-HOTEL
Bản quyền tính năng khách sạn cho mỗi hệ thống tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG-80N- TNLCM
Bản quyền TNET cho tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG-80N- TAPI
Bản quyền TAPI cho hệ thống tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG-80N- IPN
Bản quyền networking hoặc QSIG cho một tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG-80N- IPEXT10
Bản quyền cho 10 máy nhánh iphone dùng cho tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG-80N- IPEXT
Bản quyền cho 01 máy nhánh iphone dùng cho tổng đài eMG-80 .....
Please Call
Display: List / Grid

Panel Tool

Reset