LG

Display: List / Grid
Show:
Sort By:
eMG-80N- FIDELIO
Bản quyền cho Fidelio của tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG-80N- 3SIPEXT
Bản quyền chuẩn SIP cho điện thoại SIP dùng cho tổng đài eMG-80 .....
Please Call
AR-EKSU
Khung mở rộng tổng đài Aria Soho có sẳn 3Co+ 8 máy nhánh và 1 khe.....
Please Call
eMG-80N-VOIPCLV
Bản quyền mở rộng 01 kênh VOIP trên card VVMU của tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG-80N-VOIPCL
Bản quyền mở rộng 01 kênh VOIP trên khung chính tổng đài eMG-80 .....
Please Call
eMG-80-SLB16
Card 16 máy nhánh analog .....
Please Call
eMG-80-CS416
Card 4 trung kế và 16 máy nhánh analog .....
Please Call
eMG-80-CH408
Card 4 trung kế và 8 máy nhánh hỗn hợp .....
Please Call
eMG-80-HYB8
Card 8 máy nhánh hỗn hợp .....
Please Call
Display: List / Grid

Panel Tool

Reset