MDF-IDF

Display: List / Grid
Show:
Sort By:
Tủ đấu dây điện thoại từ 800 đôi
(Bao gồm: Vỏ Tủ KP1200 + Đế inox + 80 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây) .....
Please Call
Tủ đấu dây điện thoại từ 1200 đôi
(Bao gồm: Vỏ Tủ KP3200 + Đế inox + 120 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây) .....
Please Call
Tủ đấu dây điện thoại 600 đôi
(Bao gồm: Vỏ Tủ KP600 + Đế inox + 60 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây) .....
Please Call
Tủ đấu dây điện thoại 1000 đôi
(Bao gồm: Vỏ Tủ KP1600 + Đế inox + 100 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây) .....
Please Call
Tủ đấu dây điện thoại 550 đôi
(Bao gồm: Vỏ Tủ KP600 + Đế inox + 55 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây) .....
Please Call
Tủ đấu dây điện thoại 500 đôi
(Bao gồm: Vỏ Tủ KP600 + Đế inox + 50 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây) .....
Please Call
Tủ đấu dây điện thoại 450 đôi
(Bao gồm: Vỏ Tủ KP600 + Đế inox + 45 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây) .....
Please Call
Tủ đấu dây điện thoại 400 đôi
(Bao gồm: Vỏ Tủ KP600 + Đế inox + 40 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây) .....
Please Call
Tủ đấu dây điện thoại 350 đôi
(Bao gồm: Vỏ Tủ KP600 + Đế inox + 35 Phiến đấu dây Krone 10 đôi dây) .....
Please Call
Display: List / Grid

Panel Tool

Reset