Panasonic

Display: List / Grid
Show:
Sort By:
Card KX-TDA0191
KX-TDA0191 (Xuất xứ Việt Nam) - Card hỗ trợ 4 kênh Disa dùng cho tổng đài KX-TD.....
Please Call
Card KX-TDA0190
KX-TDA0190 (Xuất xứ Việt Nam) - Card hỗ trợ Disa dùng cho tất cả tổng đài KX-TDA &.....
Please Call
Card KX-TDA0177
KX-TDA0177  (Xuất xứ Việt Nam) - Card 16 máy nhánh Analog - Có hỗ trợ CID.....
Please Call
Card KX-TDA0181
KX-TDA0181 (Xuất xứ Việt Nam) - Card 16 trung kế Analoge. - Dùng cho tổng đài KX-TDA.....
Please Call
Card KX-TDA0174
KX-TDA0174 (Xuất xứ Việt Nam) - Card 16 máy nhánh Analog. - Dùng cho tổng đ&a.....
Please Call
Card KX-TDA0173
KX-TDA0173 (Xuất xứ Việt Nam) - Card 08 máy nhánh Analog. - Dùng cho tổng đ&a.....
Please Call
Card KX-TDA0172
KX-TDA0172 (Xuất xứ Việt Nam) - Card 16 máy nhánh Digital. (chỉ gắn được điện thoại .....
Please Call
Card KX-TDA0170
KX-TDA0170 (Xuất xứ Việt Nam) - Card 08 máy nhánh hỗn hợp. (gắn được điện thoại Digi.....
Please Call
Card KX-TDA0180
KX-TDA0180 (Xuất xứ Việt Nam) - Card 08 trung kế Analoge. - Dùng cho tổng đài KX-TDA.....
Please Call
Display: List / Grid

Panel Tool

Reset