Panasonic

Display: List / Grid
Show:
Sort By:
Activation Key KX-NSM210
Activation key mở rộng 10 máy nhánh IP Softphone/IP-PT .....
Please Call
Activation Key KX-NSM205
Activation key mở rộng 05 máy nhánh IP Softphone/IP-PT .....
Please Call
Activation Key KX-NSM201
Activation key mở rộng 01 máy nhánh IP Softphone/IP-PT .....
Please Call
Activation Key KX-NSM116
Activation key mở rộng 16 kênh trung kế IP (H323/SIP) .....
Please Call
Activation Key KX-NSM104
Activation key mở rộng 4 kênh trung kế IP (H323/SIP) .....
Please Call
Activation Key KX-NSM108
Activation key mở rộng 8 kênh trung kế IP (H323/SIP) .....
Please Call
Activation Key KX-NSM102
Activation key mở rộng 2 kênh trung kế IP (H323/SIP) .....
Please Call
Thẻ Nhớ KX-NS3136
Thẻ nhớ chuyên dùng 16G tăng thời gian ghi âm cho voicemail lên 400h .....
Please Call
Activation key KX-NSM990
Activation key kích hoạt tính năng TVM (ghi âm, tính năng voicemail cao c.....
Please Call
Display: List / Grid

Panel Tool

Reset